Rekomendacja Barbary Nowackiej

Barbara Nowacka – liderka IPL

Marta Wodyńska od lat jest zaangażowana w walkę o prawa kobiet. Była Mecenaską obchodów stulecia praw wyborczych kobiet. Mówi o tym, czym jest równość i tolerancja. Wspiera kobiety na co dzień, upominając się przy tym o prawa dziewczynek w dostępie do lepszej opieki zdrowotnej i edukacji seksualnej.
Marta wspiera też rodziców w edukacji. Działa na rzecz szkoły równych szans, marzy by uczyła dobra, troski, obywatelskiej postawy, dbałości o wspólne dobro i tolerancji.
Takich kobiet potrzebujemy w życiu publicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑