Co po PiS’ie?

Polityka ma realizować cele, które służą wszystkim. Każdej i każdemu. Bez względu na sympatie polityczne, płeć, wiek, pochodzenie, tożsamość płciową, wiarę czy niepełnosprawność. Przyszłość naszego kraju jest naszą wspólną przyszłością. Wybierajmy polityków pamiętając o tym.

Mamy szczęście, że przyszło nam żyć w czasach wolności. Ale ta wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Zawsze znajdą się tacy, którzy będą chcieli podporządkować system sobie i swoim partykularnym interesom. Dlatego tak ważne jest, byśmy brali czynny udział w życiu społecznym i polityczny. A najważniejszą naszą powinnością jest uczestnictwo w wyborach. Wybierajmy mądrze.

✅ Wysokie wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kompetencji, stażu i jakości pracy, w tym za zajęcia dodatkowe i wycieczki!
✅ Godne warunki pracy w miejscu pracy, nie w domu!
✅ Wsparcie ze strony kuratorium!
✅ Zdecydowanie mniej obciążeń biurokratycznych!
✅ Możliwości do samodoskonalenia i rozwoju!
✅ Autonomia w realizacji programu nauczania!

🙋‍♀️ Koniec z testomanią!
🙋‍♀️ Koniec z przeładowanym programem nauczania!
🙋‍♀️ Szkoła ucząca współpracy, nie rywalizacji!
🙋‍♀️ Mniej zadań domowych, a w domu czas na pasje!
🙋‍♀️ Szkoła bez ciężkiego tornistra!
🙋‍♀️ Efektywne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne!
🙋‍♀️ Równe szanse dla dzieci z niepełnosprawnościami!
🙋‍♀️ Nowoczesne, wspierające metody nauczania!

👉 Nowoczesna i przyjazna szkoła – w szkole, a w domu czas dla rodziny.
👉 Równy dostęp do nowoczesnych szczepionek dla dzieci, bez względu na możliwości finansowe rodziców.
👉 Powrót do programu „Mieszkanie dla młodych”.
👉 Zasiłek chorobowy dla kobiet w ciąży sfinansuje od razu ZUS.
👉 Bezpłatne znieczulenie przy porodzie i opieka okołoporodowa.

🔖 Corocznie wypłacana trzynasta emerytura!
🔖 Premia emerytalna za długoletnią pracę!
🔖 Comiesięczne wsparcie finansowe w opiece nad osobą niesamodzielną i asystenci seniora!
🔖 Zwolnienie z PIT emerytury będącej dodatkiem do pensji
🔖 Centra rehabilitacji i dziennego pobytu dla osób starszych!
🔖 Urlopy wytchnieniowe dla opiekunów i „złota rączka na telefon!
🔖 Nowoczesny system zdalnej opieki – opaska życia!

Jestem sygnatariuszką deklaracji OSK, którą znajdziesz pod linkiem: deklaracja OSK. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości w związku z tą deklaracją, chcesz mnie dopytać o moje poglądy w konkretnych sprawach, napisz do mnie e-mail lub wiadomość na fb.

☑️ 500 zł dodatku do renty socjalnej dla ON niezdolnych do samodzielnej egzystencji – bez kryterium dochodowego!
☑️ Likwidacja tzw „pułapki rentowej”!
☑️ Realizacja wyroku TK z 2014 r. dot. zrównania wysokości zasiłków dla RON dorosłych z zasiłkami RON dzieci!
☑️ Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne i koszyk bezpłatnych leków!
☑️ Zabezpieczenie RON po śmierci dziecka lub podopiecznego!
☑️ Doprecyzowanie zapisów dot. opieki podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły!
☑️ Realne łamanie barier w szkołach i prawdziwa edukacja włączająca!

👉 Niższe składki ZUS dla małych przedsiębiorców!
👉 Obniżka kosztów pracy dla najmniejszych firm!
👉 Zwolnienie ze składek młodych ludzi zakładających firmy
👉 Brak CIT gdy zysk będzie pozostawał w firmie, służąc jej rozwojowi!
👉 ZUS obliczany z wynagrodzenia minimalnego a nie średniego!
👉 Szybki zwrot VAT!

Przedsiębiorczość musi się opłacać!

✅ Maksimum 21 dni do specjalisty!
✅ Maksimum 60 minut na SOR!
✅ Darmowe in vitro i znieczulenie przy porodzie!
✅ Dostępność leków i walka z mafią lekową!
✅ Bezpłatne badania profilaktyczne dla osób 50+!
✅ Równy dostęp do nowoczesnych szczepionek dla dzieci!
✅ Skuteczna walka z rakiem i szczepienia przeciw HPV
✅ Odbudowa psychiatrii dziecięcej!

☘️ Skuteczna walka ze smogiem, z efektywnym wykorzystaniem środków unijnych (10 mld rocznie)!
☘️ Koniec z importem śmieci do Polski!
☘️ Preferencyjne pożyczki dla firm i obywateli inwestujących w przydomowe odnawialne źródła energii!
☘️ Zaprzestanie importu węgla z Rosji i inwestycje w odnawialne źródła energii!
☘️ Wprowadzenie rozwiązań ograniczających zużycie plastiku!

Nie musisz być politykiem, samorządowcem czy aktywistą miejskim by mieć realny wpływ na to, jak wygląda nasz kraj i jak się w nim żyje. Nie lekceważ wpływu jaki masz! Twój głos ma znaczenie. I nawet gdy nie identyfikujesz się z programem żadnej z partii to na pewno znajdziesz na liście osobę, która zasługuje na Twój mandat zaufania. Głosuj w wyborach!

Program Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu i Senatu znajdziecie pod linkiem: PROGRAM